Thermprojekt s.r.o.
Autorizovaná projektová kancelář
Sokolská 3337
760 01 Zlín

Telefon / Fax:
577 011 844
ing. Jiří Malý
776 311 340
ing. Rudolf Ženožička
603 443 492

E-mail: tp@thermprojekt.cz , tzb@volny.cz
http://www.thermprojekt.cz

IČO : 269 04 314
DIČ : CZ 269 04 314

Bank. spojení: 86-2230300227 / 0100, KB Zlín