Realizované akce - Reference
projekty zásobování teplem
teplofikační studie
studie zásobování teplem sídlištních celků
(Zlín, Otrokovice, Napajedla, Holešov, Bystřice p. Host. apod.)
zdroje tepla
kotelny
výměníkové stanice blokové, objektové a jejich rekonstrukce
(teplovodní, horkovodní, parní)
tepelné rozvody vnitřní, venkovní (předizolované potrubí)
hydraulické vyvažování a regulace potrubních sítí (ÚT + ZT)
rekonstrukce 4-trubních systémů vytápění na 2-trubní vč. instalace domovních předávacích stanic
návrh, popř. rekonstrukce ohřevu teplé užitkové vody
ústřední vytápění objektů vč. instalace termostatických ventilů, podlahové vytápění
zdravotní instalace
nové rozvody a zařízení
rekonstrukce rozvodů studené a teplé vody (vč. vyvážení), plynu, kanalizace
elektroinstalace (silnoproud, slaboproud, trafostanice)
měření a regulace
vzduchotechnika