Realizace 2
Výměníková stanice budovy Radnice Zlín
Před rekonstrukcí
Výměníková stanice budovy Radnice Zlín
Po rekonstrukci
Hydraulické vyvážení rozvodů ÚT
Instalace termostatických ventilů
Plynová kotelna BD Sensors Buchlovice
Elektroinstalace, měření a regulace